Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vannes, Pháp 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vannes. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vannes đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Vannes

Địa điểm
Pháp
Vannes
Brittany’s 2nd-largest city welcomes nearly 24,000 students per year, 10% of whom are international students enrolled in its university and its 7 Gran...
The Université Catholique de l’Ouest is 140 years old: originally a medieval university founded in 1373, it was later reopened in 1875 and has a curre...