Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Timisoara, Romania 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Timișoara. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Timișoara đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Timișoara

Địa điểm
Romania
Timișoara
Universitatea de Vest din Timișoara ( UVT ) / Đại học West of Timişoara (WUT) là trung tâm nghiên cứu và giáo dục đại học chính ở Tây Romania. Cộng đồ...
Politehnica Timisoara Đại học (UPT) Là một trong những trường đại học kỹ thuật lớn nhất ở Trung và Đông Âu. Nó được thành lập vào năm 1920 như là một ...
VĂN PHÒNG THUỐC THÚ Y TIMIŞOARAKhoa Thú y Timişoara là một phần của Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y của Banat, "Vua Michael I của Rumani"...
Đại học của Banat Khoa học Nông nghiệp và Thú y "King Michael I của Romania" từ Timişoara(BUASVM) là một tổ chức chuyên về giáo dục đại học nông học, ...