Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Serbia 2020/2021

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Serbia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Serbia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp....

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Serbia. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Serbia. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Đọc thêm

Tìm trường đại học ở Serbia và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Serbia và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Serbia: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc ít hơn

Trường

Singidunum University is a higher education institution that offers its students modern curricula and teaching methods resembling those of the renowned university centers. Our goal is to empower young ... Đọc thêm

Singidunum University is a higher education institution that offers its students modern curricula and teaching methods resembling those of the renowned university centers. Our goal is to empower young people to be competitive in the market and keep pace with contemporary tendencies and business trends. Đọc ít hơn
Belgrade , Belgrade + 1 Hơn Ít hơn

The Dr Lazar Vrkatic Faculty of Law and Business Studies is an accredited institution of higher education providing undergraduate and graduate study programmes in Law, English Language, Security and C ... Đọc thêm

The Dr Lazar Vrkatic Faculty of Law and Business Studies is an accredited institution of higher education providing undergraduate and graduate study programmes in Law, English Language, Security and Crime Science, and Business Psychology. There is also a graduate course available in Psychotherapy. Đọc ít hơn
Novi buồn , Ni + 1 Hơn Ít hơn

We are a fully accredited modern European business school dedicated to individuals who are interested in improving their knowledge and competitiveness through online and face-to-face learning. Our hig ... Đọc thêm

We are a fully accredited modern European business school dedicated to individuals who are interested in improving their knowledge and competitiveness through online and face-to-face learning. Our high-quality study programmes, available in four different languages, follow the standards and requirements of the current European and global business environment. Đọc ít hơn
Anh hùng , Belgrade + 1 Hơn Ít hơn

Royal Business College is an educational centre accredited by ABE (UK). At RBC all lectures are in English. The degrees are UK accredited and the program is delivered Online.

Royal Business College is an educational centre accredited by ABE (UK). At RBC all lectures are in English. The degrees are UK accredited and the program is delivered Online. Đọc ít hơn
Serbia trực tuyến , Newcastle trên Tyne , Belgrade , Geneva , Manchester + 4 Hơn Ít hơn