Singapore Institute of Management, Global Education

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về giáo dục toàn cầu SIM

Giáo dục toàn cầu SIM (SIM GE) là tổ chức giáo dục tư nhân hàng đầu tại Singapore. Trường cung cấp hơn 80 chương trình đào tạo khác nhau, từ các bằng tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp đến các chương trình Cử nhân và Thạc sĩ với các trường đại học danh tiếng và hàng đầu từ Úc, Châu Âu, Anh và Mỹ. Với khoảng 19.000 sinh viên toàn thời gian và bán thời gian và học viên trưởng thành từ hơn 40 quốc gia với khoảng 20% ​​sinh viên quốc tế toàn thời gian, phương pháp học toàn diện của SIM GE và môi trường học tập đa dạng về văn hóa nhằm trang bị cho sinh viên toàn cầu toàn diện giáo dục. Bên cạnh việc xây dựng năng lực và kỹ năng cần thiết để phát triển mạnh trong thế giới thực, SIM GE cũng trau dồi kỹ năng mềm của sinh viên thông qua một cuộc sống sinh viên đa dạng, phát triển nghề nghiệp và các hoạt động kết nối mạng.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.simge.edu.sg/

Địa điểm

Singapore

SIM Global Education

Điện thoại
+65 6248 9746