Read the Official Description

NỔI TIẾNG CESCOMPOL: THÔNG TIN VÀ CHÍNH TRỊ

Các Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về truyền thông và Marketing chính trị Nó là một tổ chức tư nhân dành riêng cho đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong nhiều lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện các chính trị. Có trụ sở tại Madrid, trung tâm hoạt động trong nước và ở các nước Mỹ Latinh khác nhau.

Từ góc độ toàn cầu và liên ngành tập trung vào công tác đào tạo cán bộ công chức và cán bộ quản lý công cộng, các nhà phân tích và chuyên gia tư vấn chính trị, cũng như các chuyên gia khu vực tư nhân liên quan đến các vấn đề của chính phủ.

Trung tâm được tạo thành từ các viện nghiên cứu và tư vấn trong nước và tổ chức quốc tế với kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc thiết kế, thực hiện và đánh giá các chính sách công cộng, kế hoạch của chính phủ trong ba cấp chính quyền, các chiến lược truyền thông và tiếp thị chính trị và chiến dịch bầu cử .

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO

Chương trình thạc sĩ phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu đang hướng đến sinh viên chuyên ngành tư vấn chính trị, tiếp thị chính trị, chiến dịch bầu cử, truyền thông tổ chức, quan hệ truyền thông, phân tích các kịch bản chính trị , thiết kế và thực hiện các chính sách công cộng, an ninh, quốc phòng, geostrategy, quan hệ quốc tế và các vấn đề công cộng (hành lang).

TRA

Việc công bố các văn bản, giấy tờ làm việc và báo cáo, như là kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực đào tạo, là một trong những yếu tố cơ bản của Trung tâm.

TƯ VẤN

Trung tâm Nghiên cứu truyền thông nâng cao và Marketing chính trị hỗ trợ chính phủ trong ba chính phủ cũng như các đảng chính trị và các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động công cộng tại các khu vực cụ thể được nêu.

Programs taught in:
Người Tây Ban Nha
Location address
Calle Trinidad, 1
Alcalá de Henares

Madrid, Community of Madrid, 28801 ES
Social Media