Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vic, Tây Ban Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vic. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vic đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vic. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vic đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Universitat de Vic - Central University of Catalonia emerged from a regional and citizens’ initiative to continue with a university tradition that goes back to the Middle Ages. UVic-UCC is a public un ... Đọc thêm

Universitat de Vic - Central University of Catalonia emerged from a regional and citizens’ initiative to continue with a university tradition that goes back to the Middle Ages. UVic-UCC is a public university under private management. Đọc ít hơn
Barcelona , Vic + 1 Hơn Ít hơn