Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Phuket, Thái Lan 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Phuket. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Phuket đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Phuket. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Phuket đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

European Bartender School is the world’s leading bartending school. We pride ourselves on training aspiring bartenders to a globally recognised standard. We already trained +70,000 graduated for 20 ye ... Đọc thêm

European Bartender School is the world’s leading bartending school. We pride ourselves on training aspiring bartenders to a globally recognised standard. We already trained +70,000 graduated for 20 years. Đọc ít hơn
Barcelona , London , Phuket , Paris , Newyork , Amsterdam , Cape Town , Stockholm , Rome , Kos , Sydney + 10 Hơn Ít hơn