Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Kastamonu, Thổ Nhĩ Kỳ 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kastamonu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kastamonu đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Kastamonu. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Kastamonu đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

Our university, which aims at having a distinguished place among national and international universities, was founded on the basis of the law no 5467 on 1st March, 2006.

Our university, which aims at having a distinguished place among national and international universities, was founded on the basis of the law no 5467 on 1st March, 2006. Đọc ít hơn