Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Skellefteå, Thụy Điển 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Skellefteå. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Skellefteå đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Skellefteå

Địa điểm
Thụy Điển
Skellefteå
Đại học Umeå được thành lập năm 1965 và là trường đại học thứ 5 của Thu Sweden Điển. Ngày nay, chúng tôi có sự hiện diện đa dạng quốc tế và đa văn hóa...