Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Luzern, Thụy Sĩ 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lucerne. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lucerne đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

8 Kết quả trong Lucerne

Địa điểm
Thụy Sĩ
Lucerne
Welcome to BHMS, Business and Hotel Management school! BHMS is one of the world's leading hospitality schools, located in the heart of Lucerne, a vibr...
INSA Business, Marketing & Communication School is a private Business School with over 30 years experience in the training sector, which has professio...
The Department of Health Sciences and Health Policy of the University of Lucerne promotes research and prepares scientists to work in the field of hea...
IMI International Management Institute in Switzerland is a unique, private, hospitality school founded in 1991. Our International Hospitality courses...
The International Culinary Institute Switzerland (ICI) is the international culinary arm of the prestigious IMI University Centre Luzern. ICI embodies...
Đại học Lucerne là một thanh niên. Mặc dù nguồn gốc của nó đạt lại như xa như 1600, nó chỉ có được một trong mười hai trường đại học của Thụy Sĩ từ nă...
Die HSO Wirtschaftsschule ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Ihr Rezept: praxisorientierte Wirtschaftsbildung.
Lucerne Đại học khoa học ứng dụng và Nghệ thuật cũng được nối mạng với các trường đại học khác và các tổ chức cả ở Thụy Sĩ và ngoài nước. Năm trường -...