Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Lugano, Thụy Sĩ 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Lugano. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Lugano đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

4 Kết quả trong Lugano

Địa điểm
Thụy Sĩ
Lugano
Bạn sẽ học ở đâu hôm nay? Đại học Franklin Thụy Sĩ là giáo dục mà Khám phá và đi vượt ranh giới. Đó là một trường học mà các quốc gia và quan điểm văn...
SUPSI là gì Trường Đại học Khoa học Ứng dụng và nghệ thuật của miền Nam Thụy Sĩ (SUPSI) là một trong những trường đại học chuyên nghiệp chín công nhận...
Đại học Della Svizzera Italiana ( USI ) , là một trường đại học nói tiếng Anh và tiếng Anh bao gồm năm khoa: Kiến trúc trên khuôn viên Mendrisio; Khoa...
LUde.S. Nó sinh năm 1999, là một hiệp hội, trong Ticino, Thụy Sĩ, bởi sáng kiến của prof. Paolo Sotgiu, nhằm thúc đẩy và khuyến khích tất cả các hình ...