Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Hubei, Trung Quốc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Hubei. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Hubei đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

6 Kết quả trong Hubei

Địa điểm
Trung Quốc
Hubei
Nằm ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và một trung tâm giao thông chính ở Trung Quốc, Trung ương Trung Quốc Normal University là một trường đại học to...
Giới thiệu tóm tắt về Wuhan University of TechnologyWuhan University of Technology (sau đây gọi là WUT) được sáp nhập vào ngày 27 tháng 5 năm 2000, từ...
Birmingham Viện Thời trang & Nghệ thuật Sáng tạo Bây giờ bạn có thể đạt được một mức độ uy tín của Anh trong khi hoàn thành tất cả hoặc một phần c...
Một giới thiệu ngắn gọn về ZUEL Zhongnan Đại học Kinh tế và Luật, một trường đại học của khoa học nhân văn và khoa học xã hội với kinh tế, quản lý và...
MandarinGarden trường Trung Quốc chào đón sinh viên từ khắp nơi trên thế giới vào thế giới tuyệt vời của văn hóa Trung Quốc, thông qua việc nghiên cứu...
Đại học Vũ Hán Trường là một trong những trường đại học đầu tiên thành lập ở Trung Quốc hiện đại. Nó ngày trở lại (tự lực) Viện Ziqiang, được thành ...