Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Sichuan, Trung Quốc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Sichuan. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sichuan đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Sichuan

Địa điểm
Trung Quốc
Sichuan
Đại học Tây Nam Giao thông, được thành lập vào năm 1896, nơi sinh của tổ chức kỹ thuật đầu tiên của Trung Quốc học tập cao hơn, công trình dân dụng Tr...
Hơn 50.000 sinh viên từ 100 quốc gia đã chọn Nhà Mandarin làm trường ngôn ngữ Trung Quốc của họ và chuyên môn của chúng tôi và danh tiếng trong việc g...
Được thành lập năm 1925, tọa lạc tại Thành Đô Trường đại học theo định hướng kinh doanh duy nhất ở Tây Trung Quốc được liệt kê trong cả " Dự án 211"C...