The Beijing Center for Chinese Studies

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giống như sinh viên ngày nay của chúng ta, những người này là những nhà thám hiểm tuyệt vời và tỏ ra rất dũng cảm, khiêm nhường và tôn trọng những gì họ tìm thấy ở đây. Ricci tìm thấy tình bạn thân thiết với Xu Guanqi (徐光启), người đã dạy anh cách sống của người Trung Quốc. Ngược lại, Ricci chia sẻ kiến ​​thức của ông về phương Tây.

Chúng tôi đạt được sứ mệnh của mình với đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của TBC.

Cho dù bạn là người mới hay người Trung Quốc cũ, những kinh nghiệm mà TBC cung cấp sẽ thay đổi và thách thức cách bạn suy nghĩ về Trung Quốc và lần lượt thay đổi cuộc sống của bạn.

Địa điểm

Bắc Kinh

Address
4th Floor Ningyuan Bldg of UIBE No. 10 Huixin East Street Chaoyang District Beijing,
100029 Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc
Điện thoại
0086 10 8415 8816