Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tianjin, Trung Quốc 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tianjin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tianjin đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tianjin

Địa điểm
Trung Quốc
Tianjin
Tianjin International Chinese College (TICC) is a Chinese language institution accredited by Tianjin Municipal Education Commission. The college offer...
Founded in 1895 as Peiyang University, Tianjin University (TJU) is the first university in China. As the pioneer of modern higher education in China, ...