Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Tianjin, Trung Quốc 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tianjin. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tianjin đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tianjin

Địa điểm
Trung Quốc
Tianjin
Tianjin International Chinese College (TICC) là một tổ chức ngôn ngữ Trung Quốc được Ủy ban Giáo dục Thành phố Thiên Tân công nhận. Trường cung cấp cá...
Công nghệ dược phẩm Công nghệ phần mềm kiến trúc vườn sắp đặt như cảnh Yêu cầu ngôn ngữ