Adams College of English

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường của chúng tôi cố gắng cung cấp cho học sinh giáo dục ngôn ngữ chất lượng cao để giúp học sinh đạt được mục tiêu của mình. ACE, được thành lập năm 2007, hiện đang nằm ở Koreatown, Los Angeles, láng giềng Downtown Los Angeles, Hollywood, Santa Monica và Glendale. Trong khuôn viên trường bao gồm năm phòng học và một phòng máy tính để cung cấp thêm nguồn lực để hoàn thành thành công nhu cầu học tập của học sinh.

Cụ thể, nhiệm vụ của ACE là:

cung cấp cho học sinh một nền giáo dục tiếng Anh chất lượng cao bao gồm chuẩn bị bài kiểm tra trong môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, giúp các em nâng cao trình độ tiếng Anh và các kỹ năng kiểm tra cần thiết cho sự theo đuổi học tập, chuyên môn và cá nhân.

Trong số rất nhiều mục tiêu của ACE cho sinh viên, một số là:

  • Cung cấp các chương trình học tiếng Anh bao gồm chuẩn bị bài kiểm tra, giáo dục âm thanh, cập nhật, chất lượng cao và hiệu quả rõ rệt.
  • Cho nhân viên những người hướng dẫn có trình độ cao và năng động, những người sẽ khuyến khích học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh và các kỹ năng làm bài kiểm tra.
  • Để duy trì môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm, tích cực và được trang bị đầy đủ, bao gồm các dịch vụ sinh viên thích hợp cho sự hài lòng của sinh viên.
  • Quản lý hệ thống đánh giá có hệ thống, hiệu quả, có thể đo lường được cho sinh viên để đạt được các mục tiêu học tập, chuyên môn và cá nhân.
  • Tạo kế hoạch kinh doanh chiến lược lấy sinh viên làm trung tâm để giáo dục tiếng Anh chất lượng cao bao gồm chuẩn bị bài kiểm tra.
  • Cung cấp cơ hội học tập bình đẳng dựa trên cơ sở tuổi, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tôn giáo.

Địa điểm

Los Angeles

Address
3700 Wilshire Blvd. Suite 985
CA 90010 Los Angeles, California, Hoa Kỳ