Aquinas College Nashville

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Aquinas College là một cơ sở giáo dục đại học Công giáo theo Truyền thống Đa Minh. Trường hướng mọi nỗ lực của mình vào việc đào tạo trí tuệ, đạo đức, tinh thần và nghề nghiệp cho con người về trí tuệ. Học sinh được hình thành trong từng cá nhân và trong cộng đồng Cơ đốc để sự kết hợp hài hòa giữa đức tin và lý trí có thể thấm nhuần mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ. Đắm mình trong việc khám phá mối quan hệ giữa nền văn minh nhân loại và sứ điệp cứu rỗi, cộng đồng trường Đại học chấp nhận mệnh lệnh của người Đa Minh là rao giảng Tin Mừng, phục vụ người khác, và gắn kết văn hóa vào chân lý và bác ái.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
4210 Harding Pike
TN 37205

Columbia, Tennessee, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: