Asnuntuck Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sứ mệnh của Asnuntuck Community College là cung cấp nền giáo dục chất lượng trong một môi trường dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và dễ nuôi dưỡng.

Trường hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách cung cấp các chương trình cấp bằng và chứng chỉ liên kết để có cơ hội chuyển tiếp, chuẩn bị và nâng cao nghề nghiệp, và học tập suốt đời; bằng cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cá nhân để phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, củng cố sự tự tin và thúc đẩy sự phát triển cá nhân; bằng cách hỗ trợ phát triển cộng đồng và lực lượng lao động với các quan hệ đối tác kinh doanh, công nghiệp và cộng đồng.

Sinh viên đến với Asnuntuck từ nhiều nguồn gốc khác nhau, với nhiều mục tiêu khác nhau: chúng tôi chào đón tất cả họ và cung cấp nhiều cách khác nhau để họ có thể đạt được thành công cá nhân.

Địa điểm

Enfield

Address
Elm Street,170
06082 Enfield, Connecticut, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: