Aviator Flight School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giải pháp đào tạo bay cho tất cả các cấp độ kinh nghiệm!

  • Phần 61 và phần 141 giáo trình
  • Các lớp học cấp tốc và truyền thống
  • Các khóa học được thiết kế để đáp ứng Yêu cầu của Cơ quan Hàng không Dân dụng của bạn
  • Gói thanh toán hàng tháng linh hoạt
  • Khoản vay sinh viên cho công dân Hoa Kỳ!
  • Tùy chọn đội tàu tiên tiến

Địa điểm

Chino