Avionica

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đó là mối quan tâm của chúng tôi để đạt được cộng đồng Hoa Kỳ với mục đích của chúng tôi và họ có thể có ích cho nhân viên làm việc trong lĩnh vực hàng không. Trong tháng mười một năm 2011 chúng tôi đưa ra số đầu tiên của tạp chí của chúng tôi gọi Avionica, Với sự tham gia của:

  • NASA
  • Cục Hàng không Liên bang (FAA)
  • Ủy ban liên bang của truyền thông (FCC)

Địa điểm

Orlando

Avionica Orlado - Avionics Technician Association

Address
241 Nilson Way Suite 100
FL 32803 Orlando, Florida, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 321-424-5664

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn