Baptist College of Florida

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Baptist College of Florida đang tiếp cận thông qua các cơ hội học tập quốc tế, các trang web đào tạo từ xa, hệ thống cung cấp dịch vụ Internet và nhiều phương pháp sáng tạo khác. Chúng tôi cũng đang cung cấp chương trình giáo dục và đào tạo chất lượng hàng đầu trong khuôn viên nhà của chúng tôi ở Graceville, Florida. Mục đích duy nhất của chúng tôi là giáo dục và đào tạo những cá nhân mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để phục vụ Ngài dưới nhiều hình thức và địa điểm trên khắp thế giới. Sự đa dạng của dịch vụ cũng lớn như khối óc và trái tim của Chúa. Sự cấp thiết đối với người lao động được đào tạo cũng lớn như nhu cầu của thị trường.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
32440 Graceville, Florida, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: