Blackfeet Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Blackfeet Community College ( BCC ) đã phát triển các mục tiêu và mục đích dựa trên các mục tiêu của Bộ lạc Blackfeet, như được quy định trong Điều lệ Bộ lạc của Blackfeet Community College .

Blackfeet Tribe, theo kế hoạch giáo dục toàn diện, đã xác định các mục tiêu sau: Thúc đẩy các cơ hội giáo dục; Nâng cao trình độ học vấn (sic); Nâng cao kiến thức và niềm tự hào về di sản Blackfeet; Cải thiện quản lý bộ lạc; Cung cấp các cơ sở cộng đồng để tiến bộ trong giáo dục và các tổ chức bộ lạc khác; Cung cấp cơ hội văn hóa và giải trí cho người dân.

Blackfeet Community College được hoạt động độc quyền vì mục đích phi lợi nhuận nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục sau trung học và cao hơn cho cộng đồng, đồng thời cung cấp các dịch vụ văn hóa, xã hội và giải trí nhạy cảm với các nhu cầu khác nhau của cộng đồng.

Địa điểm

Browning

Address
Southeast Boundary Street,504
59417 Browning, Montana, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: