Brigham Young University - Idaho College of Performing and Visual Arts

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Brigham Young-Idaho cung cấp một trải nghiệm giáo dục độc đáo để chuẩn bị cho sinh viên học tập suốt đời, tìm việc làm và đóng vai trò là những nhà lãnh đạo trong gia đình, nhà thờ và cộng đồng. Vì vậy, BYU-Idaho duy trì một môi trường học thuật, văn hóa và xã hội lành mạnh.

Đại học Brigham Young-Idaho được thành lập và được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Nhiệm vụ của nó là phát triển các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, những người lãnh đạo trong gia đình, Giáo Hội và cộng đồng của họ.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
525 south centre street
Rexburg, Idaho, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: