Bristol Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Kể từ khi được thuê vào năm 1965, Bristol Community College là nơi mọi người tìm kiếm bằng cấp, tiếp cận các khóa đào tạo liên quan đến công việc, tìm hiểu các hoạt động giải trí mới và mang theo con cái của họ để làm giàu và giải trí. Chúng tôi cung cấp nhiều cách để bạn làm phong phú cuộc sống và cộng đồng của mình.

Bristol Community College là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện cung cấp hơn 150 chương trình học chuyển tiếp và chuyển tiếp nghề nghiệp dẫn đến bằng cấp liên kết về khoa học, nghệ thuật, khoa học ứng dụng và chứng chỉ hoàn thành hoặc thành tích. Học sinh có thể chuyển tiếp đến nhiều trường cao đẳng tú tài khắp tiểu bang và đất nước từ bất kỳ địa điểm thuận tiện nào của chúng tôi

Địa điểm

Fall River

Address
Elsbree Street,777
02720 Fall River, Massachusetts, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn