Brooklyn School of Languages

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

I-20 là gì?

Mẫu I-20 là một mẫu của chính phủ nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng bạn đủ điều kiện để có Học vị F1 Sinh viên. Nó bao gồm thông tin về tính hợp pháp của sự hiện diện của bạn ở Hoa Kỳ: bạn là ai, nơi bạn sinh sống, bạn muốn học gì, khi lớp học của bạn bắt đầu, thời gian học của bạn sẽ kéo dài, và bạn sẽ trả bao nhiêu cho Học phí và chỗ ở khi bạn đang đi học.

  • Bạn sẽ tham gia vào một chương trình tiếng Anh ít hơn 18 tiếng mỗi tuần.
  • Thời gian ở Mỹ sẽ không quá 90 ngày.

VISITOR VISA B1 / B2

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực du lịch B1 / B2 nếu bạn thuộc một trong các loại sau:

  1. Bạn muốn vào Mỹ du lịch nhưng bạn đến từ một quốc gia không được phép truy cập vào chương trình miễn thị thực

Địa điểm

Newyork

Address
16 Court Street
Brooklyn

11241 Newyork, Newyork, Hoa Kỳ