Central Wyoming College

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Riverton

Central Wyoming College

Address
2660 Peck Avenue
(307) 855 - 2000
(800) 735 - 8418

82501 Riverton, Kazakhstan, Hoa Kỳ
Điện thoại
+1 307-855-2000

Hạ cánh

Central Wyoming College

Address
120 Leedy Blvd.
(307) 332 - 3394
(800) 735 - 8394

82520 Hạ cánh, Kazakhstan, Hoa Kỳ

Jackson

Central Wyoming College

Address
240 S. Glenwood St #124
P.O. Box 4795
(307) 733 - 7425

83001 Jackson, Kazakhstan, Hoa Kỳ

Dubois

Central Wyoming College

Address
308 W. Ramshorn
P.O. Box 175
(307) 455 - 2625

82513 Dubois, Kazakhstan, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.