Chattahoochee Technical College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chattahoochee Technical College bao gồm tám cơ sở phục vụ một khu vực sáu quận ở Bắc Georgia xinh đẹp: Bartow, Cherokee, Cobb, Gilmer, Paulding, Pickens. Nhận thấy tầm quan trọng của việc phù hợp giáo dục và đào tạo tiên tiến với cuộc sống bận rộn, Chattahoochee Tech đã vượt qua thử thách!

Chúng tôi cung cấp bằng cấp, văn bằng và chứng chỉ trong hơn 50 lĩnh vực chương trình. Chúng tôi cung cấp các lớp học ban ngày, buổi tối và cuối tuần; nhiều lớp học được cung cấp một phần (kết hợp) hoặc hoàn toàn trực tuyến. Nhiều khóa học được chấp nhận chuyển tiếp bởi Hệ thống Đại học Georgia. Các dịch vụ giáo dục đa dạng của chúng tôi bao gồm các khóa đào tạo về Phát triển Kinh tế và Cộng đồng được thiết kế riêng, các lớp Giáo dục Người lớn, cũng như các chương trình đặc biệt dành cho học sinh trung học hiện tại.

Địa điểm

Marietta

Address
South Cobb Drive Southeast,980
30060 Marietta, Georgia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: