College of du Page

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Phục vụ Khu vực của chúng tôi, kết nối thế giới của chúng tôi Kể từ khi thành lập vào năm 1967, Trường Cao đẳng DuPage đã vươn lên thành một cái gì đó rất đặc biệt. Đó là một trường cao đẳng cộng đồng với tác động sâu rộng. Chúng tôi đang bắt rễ sâu trong cộng đồng cung cấp nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng cam kết phản ánh nhu cầu và nhu cầu của một thế giới luôn thay đổi.

Từ giảng viên của chúng tôi thông qua để Hội đồng quản trị của chúng tôi trị, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của còn lại có liên quan trên nhiều cấp độ: cá nhân, học tập, công dân, văn hóa và kinh tế. Với một con mắt ổn định về phát triển khu vực, quốc gia và quốc tế, Trường Cao đẳng DuPage hoàn thành sứ mệnh của mình như một đại lý giáo dục và kinh tế của sự thay đổi cho các cư dân phục vụ.

Ngoài tất cả những cân nhắc khác, tuy nhiên, chúng tôi là nhà giáo dục, dành cho ý tưởng rằng kiến ​​thức là biến đổi. Chúng tôi tin rằng có rất ít những điều mạnh mẽ hơn một tâm tham gia. Chúng tôi rất hào hứng với các khả năng bắt lửa khi kiến ​​thức được truyền đạt thông qua ngôn có ý nghĩa, trong việc phục vụ thực hiện và mỗi một trong những tiềm năng đầy đủ thành viên cộng đồng của chúng tôi.

Chúng tôi mời các bạn tìm hiểu thêm về các tổ chức đẳng cấp thế giới có sẵn cho bạn và gia đình của bạn, ngay tại đây ở nhà.

Địa điểm

Glen Ellyn

College of DuPage

Address
College of DuPage425 Fawell Blvd.
Glen Ellyn, Illinois, Hoa Kỳ