English Language Institute at Jacksonville State University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bạn đã sẵn sàng để thay đổi thế giới của bạn?

Trong Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu tại Học viện Anh ngữ của JSU, bạn có thể…

... học tiếng Anh nhanh chóng: 25 giờ mỗi tuần, giảng viên chuyên môn, bạn cùng lớp từ khắp nơi trên thế giới - bạn sẽ sớm hiểu, nói và viết tiếng Anh một cách tự tin.

… Tận hưởng cuộc sống sinh viên: Thẻ sinh viên JSU của bạn sẽ là chìa khóa cho trường đại học: nhà ở thoải mái, một loạt các nhà hàng, giao thông miễn phí, câu lạc bộ sức khỏe mới và nhiều hoạt động và sự kiện của trường đại học và địa phương.

... có giá trị lớn: Mỗi khóa học 7 tuần có giá 4.977 đô la và bao gồm học phí, phí, nhà ở, thực phẩm, sự kiện và các chuyến đi văn hóa đặc biệt-- tất cả mọi thứ trừ chi phí cá nhân.

Levels diagram

Chương trình có sáu cấp độ. Mỗi học sinh là khác nhau, nhưng hầu hết học sinh bắt đầu ở Cấp 3 hoặc 4 và đạt được mục tiêu của mình bằng Cấp 5.

Lưu ý: Với "Nhập học có điều kiện" , sau khi bạn hoàn thành Cấp 4, bạn có thể được nhận vào chương trình đại học của JSU mà không có điểm TOEFL hoặc IELTS!

Chúng tôi mong muốn giúp bạn "thay đổi thế giới của bạn"!

Địa điểm

Jacksonville

Address
36265 Jacksonville, Alabama, Hoa Kỳ

Chứng nhận