Eastern Oklahoma State College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Eastern Oklahoma State College là một trường cao đẳng cộng đồng công lập, cung cấp các chương trình cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ tại bốn địa điểm ở đông nam Oklahoma để đáp ứng nhu cầu của một cộng đồng sinh viên đa dạng.

Sứ mệnh của Eastern Oklahoma State College là cung cấp các công cụ và môi trường giáo dục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên thông qua các bằng cấp cao đẳng và các chương trình học thuật khác nhằm chuẩn bị hiệu quả cho sinh viên tốt nghiệp bước vào lĩnh vực nghề nghiệp đã chọn hoặc tiếp tục kinh nghiệm giáo dục của họ thông qua các chương trình cấp bằng tú tài. Sứ mệnh của Trường là tham gia vào các chương trình giáo dục và các hoạt động liên quan nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cộng đồng trong khu vực.

Địa điểm

Wilburton

Address
West Main Street,1301
74578 Wilburton, Oklahoma, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn