Elyon College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

SỨ MỆNH

Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy giáo dục định hướng chuyên nghiệp và đào tạo kỹ năng ứng dụng với tầm nhìn quốc tế trong nhiều ngành công nghệ và kinh doanh không có sẵn tại nhiều cơ sở giáo dục đại học truyền thống. Chúng tôi cam kết chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi thành công trên thị trường toàn cầu. Điều này đạt được thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa học thuật với đào tạo chuyên nghiệp và nhận thức đa dạng văn hóa, đồng thời tập trung vào sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân của học sinh.

Địa điểm

Brooklyn

Address
500 8TH AVE, NEW YORK, NY
10018 Brooklyn, Newyork, Hoa Kỳ