Epic Bible College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Triết học Giáo dục tại Epic Bible College dựa trên tiền đề rằng Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi lẽ thật; rằng Đức Thánh Linh là Đấng Lãnh đạo và Hướng dẫn vào mọi lẽ thật; rằng con người, như được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có thể có được kiến thức và hiểu biết về thực tại tâm linh và thể chất thông qua việc theo đuổi lẽ thật. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài trong sự mặc khải nói chung qua thế giới vật chất, được sáng tạo và sự mặc khải đặc biệt qua con người của Chúa Giê Su Ky Tô và Lời của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh.

Con người có đặc ân để theo đuổi lẽ thật và kiến thức và đạt được sự hiểu biết, trên cơ sở rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan và sự hiểu biết lẽ thật dẫn đến sự sống và tự do đích thực (Châm 9:10). Con người có thể cảm nghiệm được Đức Chúa Trời, có mối quan hệ với Đức Chúa Trời và đến gần Đức Chúa Trời, một phần, nhờ hiểu biết về công việc của Đức Chúa Trời trong con người của Chúa Giê-xu Christ và công việc của Đức Chúa Trời trong vũ trụ được tạo dựng. Tuy nhiên, việc theo đuổi chân lý, kiến thức và sự hiểu biết ngoài Chúa là không đầy đủ và cuối cùng dẫn đến sự trống rỗng và cái chết thuộc linh.

Địa điểm

Sacramento

Address
Auburn Boulevard,4330
95841 Sacramento, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn