Example University

Example Department

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 18 449 000 sinh viên ds, 9 500097fgh của người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. Trường quản lý an toàn của Na Uy là một nền tảng thương mại tư nhân, phi giá (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy quản lý BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 18 447 sinh viên, 9 597 người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. Trường Quản lý BI của Na Uy là một nền tảng tư nhân, phi thương mại (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy quản lý BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 108 447 sinh viên, 9 597 người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. Trường Quản lý BI của Na Uy là một nền tảng tư nhân, phi thương mại (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy quản lý BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 18 447 sinh viên, 9 597 người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. Trường Quản lý BI của Na Uy là một nền tảng tư nhân, phi thương mại (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy quản lý BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

.

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 18 447 sinh viên, 9 597 người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. NorwenglishSchool of Management BI là một nền tảng tư nhân, phi thương mại (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy quản lý BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

Thông tin về BI Demo School of Management BI là tổ chức giáo dục lớn thứ ba của Na Uy và là một trong những nhà cung cấp giáo dục lớn nhất về kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý ở châu Âu. Trường có tổng số 18 447 sinh viên, 9 597 người học bán thời gian. Gạch dưới. Ihr Trình duyệt unterstützt iframe leider nicht. Trường Quản lý BI của Na Uy là một nền tảng tư nhân, phi thương mại (được thành lập năm 1943) cung cấp kiến ​​thức và năng lực cho cả các lĩnh vực tư nhân và công cộng. Mục đích của trường là góp phần tạo ra giá trị và sự phát triển của tinh thần kinh doanh bằng cách tiến hành nghiên cứu chất lượng cao và cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng cao và phù hợp. Các nghiên cứu được thực hiện bởi các giảng viên của trường là một tiêu chuẩn rất cao, và trong số những thứ khác, kết quả trong cả hai Financial Times và Long Range Kế hoạch xếp hạng trường Na Uy Quản lý wee BI trong số các trường kinh doanh hàng đầu châu Âu.

SRM.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  • Người Pháp
  • Indonesia
  • Người Nga
  • Bồ Đào Nha

Nhìn Graduate Diplomas » Nhìn Online MSc » Nhìn BA » Nhìn Bachelor » Nhìn MBAStudies » Nhìn Master » Nhìn Thạc sĩ MSc » Nhìn Cử nhân » Nhìn MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp:


Chương trình ví dụ về QA

Qua mạng Tại trường Toàn thời gian 4 - 5 học kỳ Hoa Kỳ Harrison Panama City Na Uy Hammerfest + 3 nhiều hơn

Chương trình ví dụ về QA [+]

Chương trình ví dụ về QA

[-]

Liên hệ

test

Địa chỉ, đường dây 1 Harrison, New York, Hoa Kỳ

Địa chỉ, đường dây 1 Plaza de la Puerta del Sol, s/n
28013 Madrid, Community of Madrid, Tây Ban Nha
Điện thoại false

Địa chỉ, đường dây 1 Gjirokaster, Gjirokastër County, Albania
Điện thoại false

Địa chỉ, đường dây 1 1920 17th St
80202 Denver, Colorado, Hoa Kỳ
Trang web www.masterstudies.com
Điện thoại false

Địa chỉ, đường dây 1 Porto, Porto District, Bồ Đào Nha

Địa chỉ, đường dây 1 Augusta Street,7400
60305 River Forest, Illinois, Hoa Kỳ

Địa chỉ, đường dây 1 Athens, Central Athens, Hy Lạp

Địa chỉ, đường dây 1 Panama City, Florida, Hoa Kỳ

Địa chỉ, đường dây 1 Panama City, Florida, Hoa Kỳ

Địa chỉ, đường dây 1 test
test Hammerfest, Finnmark, Na Uy