Garden City Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Bốn trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên ở Kansas được thành lập vào năm 1919 và GCCC là một trong hai trường thuộc nhóm đó vẫn còn tồn tại. Nó được thành lập bởi cuộc bầu cử toàn quận vào ngày 1 tháng 4 năm 1919 và khai mạc vào tháng 9 cùng năm.

GCCC ban đầu chia sẻ cơ sở vật chất tại Sabine Hall và Calkins Hall trong dãy nhà 100 của Đại lộ Buffalo Jones với Trường Trung học Garden City và khai giảng với lớp đầu tiên dưới ba chục học sinh. Cô tốt nghiệp đầu tiên, Mildred Hope ở Garden City, lấy bằng vào mùa xuân năm 1920.

Trường đã chuyển đến tòa nhà mới của Trường Trung học Garden City vào năm 1954, và lần đầu tiên chiếm một khuôn viên trường vào năm 1958 trong khuôn viên trường Tiểu học Buffalo Jones.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
Campus Drive,801
67846 Garden City, Kansas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn