Genesee Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Là một trường cao đẳng cộng đồng toàn diện, dễ tiếp cận, lấy sinh viên làm trung tâm, chúng tôi khuyến khích các cơ hội giảng dạy và học tập đặc biệt giúp tăng trưởng trí tuệ và xã hội, thăng tiến kinh tế và quyền công dân gắn bó.

Genesee Community College sẽ là trường đại học được lựa chọn, nổi tiếng với những trải nghiệm giáo dục mang tính sáng tạo và cá nhân hóa cao, cơ hội học tập suốt đời và khả năng trao quyền cho sinh viên dẫn đầu trong một thế giới đang thay đổi.

Địa điểm

Batavia

Address
College Road,1
14020 Batavia, Newyork, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn