Hocking College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Hocking College Hội Đồng Quản Trị, Quản trị, Khoa và nhân viên chia sẻ một tầm nhìn mà tôn vinh các Hocking College di sản của sự đổi mới và sáng tạo; cung cấp các chương trình phù hợp trong các Pathways nghề nghiệp có nhu cầu cao bao gồm các chương trình chuyển tiếp.

Hocking College sẽ là đối tác và là nhà lãnh đạo trong phát triển kinh tế khu vực để giải quyết sự chênh lệch kinh tế và xã hội, đồng thời mang lại sự dịch chuyển đi lên cho những người chúng tôi phục vụ.

Chúng tôi mong muốn cung cấp một trải nghiệm đại học toàn diện với giá cả phải chăng với cơ hội phát triển trí óc, cơ thể và tinh thần trong một bầu không khí hòa nhập cho những ai tìm kiếm trải nghiệm học tập thực hành đẳng cấp thế giới phù hợp trong một môi trường chăm sóc, hỗ trợ và nuôi dưỡng.

Địa điểm

Nelsonville

Address
Hocking Parkway,3301
45764 Nelsonville, Ohio, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn