Huntington Junior College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Huntington Junior College là một tổ chức tư thục mở cửa, toàn diện có trụ sở tại Huntington, Tây Virginia, phục vụ sinh viên trên toàn cầu. Cam kết đảm bảo việc học tập của học sinh, xác nhận kết quả học tập của học sinh và thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập được chứng minh bằng sự thành công tốt nghiệp trong việc làm hoặc học tập suốt đời.

Huntington Junior College được thành lập vào năm 1936 bởi Chester A. Riley, Jr. Ông giữ chức vụ chủ tịch của tập đoàn trong hơn 60 năm. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Huntington, Tây Virginia. Cơ sở hiện tại, Thư viện Công cộng Quận Cabell trước đây, đã được cải tạo để phù hợp với các chương trình của trường Cao đẳng trong khi vẫn giữ được đặc tính lịch sử của cấu trúc. Cơ sở vẫn còn trong Sổ đăng ký Quốc gia về Địa điểm Lịch sử. Các khóa học ban đầu của Trường là tốc ký, đánh máy và ghi sổ. Ngày nay, tám chương trình cấp bằng Cao đẳng được cung cấp về Kế toán, Quản lý Kinh doanh, Công nghệ Hành chính, Hỗ trợ Nha khoa, Hỗ trợ Y tế, Mã hóa Y tế, Báo cáo Thời gian thực và Trợ lý Tư vấn Lạm dụng Chất gây nghiện.

Địa điểm

Huntington

Address
5th Avenue,900
25701 Huntington, phia Tây Virginia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn