International Education Corporation - Florida Career College/Anthem College, Anthem College Online, UEI College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

International Education Corporation ( IEC ) là nhà cung cấp hàng đầu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp sau trung học cung cấp các ngành dọc có nhu cầu cao như chăm sóc sức khỏe, ngành nghề, kinh doanh, công nghệ, giao thông vận tải và tư pháp hình sự. International Education Corporation là công ty mẹ của United Education Institute College, United Education Institute, Florida Career College và US Colleges.

Là một tổ chức do nhân viên làm chủ, International Education Corporation và các công ty con của nó luôn cống hiến vì sự thành công của học sinh và thành công của nhân viên.

Tại International Education Corporation, chúng tôi coi đây là một đặc ân khi truyền niềm đam mê, năng lượng tích cực, cam kết về chất lượng và tính chính trực, và các nguồn lực quan trọng vào sự nghiệp đạo đức và thiết yếu này. Tại International Education Corporation, học sinh của chúng tôi là cốt lõi của tất cả những gì chúng tôi làm hàng ngày. Tất cả các phòng ban được liên kết xung quanh cốt lõi này để tạo ra môi trường học tập tốt nhất.

Địa điểm

Irvine

Address
Laguna Canyon Road,16485
92618 Irvine, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: