Kansas City Kansas Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chọn Kansas City Kansas Community College (KCKCC) là một quyết định tuyệt vời để tiếp tục học lên cao của bạn. Sự nhạy cảm của Trường đối với các nhu cầu của sinh viên được thể hiện qua khả năng tiếp cận, tính linh hoạt, tính toàn diện, chất lượng và trách nhiệm giải trình.

Kansas City Kansas Community College là một cơ sở giáo dục công lập 2 năm nằm ở trung tâm ở phía đông bắc Kansas. Trong giới hạn thành phố của Thành phố Kansas, Kansas, Trường tọa lạc tại vị trí thuận tiện trong Quận Wyandotte.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
State Avenue,7250
66112 Kansas City, Kansas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn