Lado International Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nhiệm vụ của chúng ta

LADO cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện ước mơ của họ bằng cách cung cấp các Chương trình và tài liệu tiếng Anh chất lượng cao, đào tạo giáo viên, kiểm tra và phát triển ngôn ngữ lấy cảm hứng từ thành tựu của Tiến sĩ Robert Lado về ngôn ngữ học ứng dụng.

Địa điểm

Washington

Address
401 9th Street Northwest
20004 Washington, Quận Columbia, Hoa Kỳ

Hạt Arlington

Address
1550 Wilson Boulevard
22209 Hạt Arlington, Virginia, Hoa Kỳ

Mùa xuân bạc

Address
1400 Spring St, Suite 250
Silver Spring

20910 Mùa xuân bạc, Maryland, Hoa Kỳ

Berea

Address
66 Seminary Street
44017 Berea, Ohio, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn