Miami Culinary Institute

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Là trường cao đẳng của nền dân chủ, Miami Dade College thay đổi cuộc sống thông qua các trải nghiệm giảng dạy và học tập chất lượng cao, dễ tiếp cận. Trường có trách nhiệm phục vụ như một nhà lãnh đạo kinh tế, văn hóa và dân sự vì sự tiến bộ của cộng đồng toàn cầu đa dạng của chúng ta.Trở thành nhà lãnh đạo được công nhận về học tập, thành tích và thành công của học sinh trong khi làm phong phú cộng đồng của chúng ta.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
Northeast 2nd Avenue,415
33132 Miami, Florida, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn