Middle Georgia State College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Đại học Bang Middle Georgia đào tạo và sinh viên tốt nghiệp được truyền cảm hứng, những người học suốt đời có học bổng và sự nghiệp nâng cao khu vực thông qua khả năng lãnh đạo chuyên nghiệp, quan hệ đối tác sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng.

Middle Georgia State University được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và Ủy ban về các trường cao đẳng phía Nam để cấp bằng liên kết, bằng tú tài và bằng thạc sĩ.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
University Parkway,100
31206 Macon, Georgia, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình