Northland Community And Technical College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Northland là trường cao đẳng cộng đồng & kỹ thuật toàn diện hai năm cung cấp hơn 80 lựa chọn chương trình trong các lĩnh vực có nhu cầu cao bao gồm; Hàng không vũ trụ, Nông nghiệp, Ô tô & Vận tải, Xây dựng thương mại, Kinh doanh & Tiếp thị, Giáo dục, Y tế & Dịch vụ Nhân sinh, Công nghệ Thông tin, Luật & An toàn Công cộng, Sản xuất, v.v. Northland cũng có chương trình chuyển tiếp & nghệ thuật tự do cung cấp cho sinh viên hai năm đầu tiên của chương trình cử nhân.

Địa điểm

East Grand Forks

Address
Central Avenue Northwest,2022
56721 East Grand Forks, Minnesota, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn