Nunez Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Nunez Community College là cơ sở lấy sinh viên làm trung tâm, cung cấp chương trình giảng dạy phù hợp và sáng tạo tích hợp nghệ thuật, khoa học và nhân văn dẫn đến chứng chỉ học tập và cơ hội lao động. Nunez đóng một vai trò quan trọng trong cộng đồng bằng cách tham gia với các đối tác để hỗ trợ sự thành công và phát triển cá nhân của học sinh.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là dạy và học lấy học sinh làm trung tâm, quan tâm, liêm chính, đổi mới.

Nunez Community College được công nhận bởi Ủy ban các trường cao đẳng của Hiệp hội các trường cao đẳng phía Nam để cấp bằng, chứng chỉ và văn bằng cao đẳng.

Địa điểm

Chalmette

Address
Paris Road,3710
70043 Chalmette, Louisiana, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: