Pratt Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Pratt Community College ( PCC ) là một học viện công lập ở Pratt, Kansas. Trường sử dụng một năm học dựa trên học kỳ. Bằng cấp cao nhất được cung cấp tại Pratt Community College là bằng liên kết. Trường có chính sách tuyển sinh cởi mở và cấp tín chỉ cho những trải nghiệm trong cuộc sống.

Sứ mệnh của Pratt Community College là học tập tối đa cho sinh viên, phát triển cá nhân và lực lượng lao động, hướng dẫn và dịch vụ chất lượng cao, và làm phong phú cộng đồng.

Pratt Community College cam kết mang lại thành công cho sinh viên, trường và khu vực dịch vụ của trường. Trường Cao đẳng Cộng đồng Prat mong muốn nuôi dưỡng một cộng đồng những người học được chuẩn bị tốt, những người có thể đáp ứng thành công nhu cầu học tập nâng cao hoặc việc làm ở trình độ đầu vào và cung cấp các cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp cho nhân viên của trường.

Địa điểm

Pratt

Address
Kansas 61,348
67124 Pratt, Kansas, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Hiện tại không có chương trình để hiển thị

Vui lòng tinh chỉnh tìm kiếm ở trên, hãy kiểm tra loại phổ biến của chúng tôi dưới đây hoặc thực hiện tìm kiếm từ khóa.


... or simply by choosing your degree: