Recording Connection Audio School

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Địa điểm

Los Angeles

Address
CORPORATE HEADQUARTERS

Recording Connection Audio Institute

1201 West 5th Street
Suite M130

90017 Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Birmingham

Address
Birmingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Brighton

Address
Brighton, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Bristol

Address
Bristol, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Cambridge

Address
Cambridge, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Cheltenham

Address
Cheltenham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Exeter

Address
Exeter, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Quốc tế

Address
Quốc tế, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Xứ Wales

Address
Xứ Wales, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Leicester

Address
Leicester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Liverpool

Address
Liverpool, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

London

Address
London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Manchester

Address
Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Newcastle trên Tyne

Address
Newcastle trên Tyne, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Giáo dục

Address
Giáo dục, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thành phố

Address
Thành phố, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Nottingham

Address
Nottingham, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Oxford

Address
Oxford, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Plymouth

Address
Plymouth, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Stoke-on-Trent

Address
Stoke-on-Trent, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Aberdeen

Address
Aberdeen, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thành phố

Address
Thành phố, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Edinburgh

Address
Edinburgh, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Glasgow

Address
Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Belfast

Address
Belfast, Bắc Ireland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Londonderry

Address
Londonderry, Bắc Ireland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Cardiff

Address
Cardiff, Xứ Wales, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Swansea

Address
Swansea, Xứ Wales, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

nút bần

Address
nút bần, Hạt Cork, Ireland

Bournemouth

Address
Bournemouth, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Croydon

Address
Croydon, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Thành phố Luân Đôn của Haringey

Address
Thành phố Luân Đôn của Haringey, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Stanmore

Address
Stanmore, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Lo lắng

Address
Lo lắng, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

York

Address
York, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Dublin

Address
Dublin, Hạt Dublin, Ireland

Thủ đô

Address
Thủ đô, Lãnh thổ thủ đô Australia, Úc

Albury

Address
Albury, New South Wales, Úc

Armidale

Address
Armidale, New South Wales, Úc

Cảng Coffs

Address
Cảng Coffs, New South Wales, Úc

Dubbo

Address
Dubbo, New South Wales, Úc

Goulburn

Address
Goulburn, New South Wales, Úc

Lismore

Address
Lismore, New South Wales, Úc

Los Angeles

Address
Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm
Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.