Reformation Bible College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tên của chúng tôi xác định chúng tôi. Chúng tôi là một trường cao đẳng cam kết đào tạo đại học thần học, dựa trên nền tảng và điều hành bởi Kinh thánh, và bắt nguồn từ quá khứ trong khi hướng tới một cuộc Cải cách mới.

RC Sproul, người sáng lập của chúng tôi, có một tầm nhìn khác biệt và rõ ràng cho RBC. Không trung thành với tầm nhìn đó, chúng tôi cung cấp một chương trình tích hợp độc đáo và toàn diện về các nghiên cứu kinh thánh và thần học. Ngoài ra, chúng tôi nhấn mạnh đến các tác phẩm văn học, lịch sử và triết học vĩ đại. Chúng tôi cũng cố gắng trang bị cho học sinh của mình để trở thành những nhà giao tiếp hấp dẫn trong thời đại mà chân, thiện, mỹ bị xâm hại, bị che đậy và thậm chí bị phủ nhận.

Tại RBC, chúng tôi là một cộng đồng nhỏ có chủ ý gồm những người cố vấn và sinh viên tận tâm vì chúng tôi tin rằng giáo dục thần học là môn đồ hóa. Các giảng viên và nhân viên ở đây tại RBC luôn đầu tư vào cuộc sống của sinh viên của chúng tôi và tìm cách thấy họ trưởng thành trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và sự thánh khiết của Ngài. Khi tôi tiếp xúc với các sinh viên, tôi biết ơn sâu sắc về sự cam kết của họ với Chúa và ấn tượng sâu sắc với ý thức kêu gọi của họ. Chúng tôi coi đó là một đặc ân để đóng vai trò này trong giáo dục của họ.

Địa điểm

Trực tuyến Hoa Kỳ

Address
Ligonier Court,451
32771 Sanford, Florida, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: