Roane State Community College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Roane State tự hào có các khu học xá tại mỗi quận trong khu vực kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đưa chương trình giảng dạy đại học đến hơn 30 trường trung học trong khu vực. Ngoài ra, Cao đẳng Trung cấp là một cách để học sinh trung học lấy bằng cấp và bằng tốt nghiệp cùng một lúc.

Nếu bạn thích đến lớp học trực tuyến, chúng tôi cũng cung cấp điều đó. Cung cấp khả năng tiếp cận thuận tiện để học cao hơn là một trong những sứ mệnh quan trọng nhất của chúng tôi.

Địa điểm

Harriman

Address
Patton Lane,276
37748 Harriman, Tennessee, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn