Shepherds College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Shepherds College là chương trình giáo dục sau trung học ba năm hàng đầu của đất nước dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

Đó là con người của chúng tôi. Nhưng điều quan trọng hơn là bạn là ai. Mục tiêu và ước mơ của bạn cho tương lai là gì? Shepherds College có thể giúp đạt được và thậm chí mở rộng những mục tiêu đó. Chúng tôi cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp, sự chuyển đổi suôn sẻ sang Độc lập Thích hợp và nhận thức lâu dài về Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài cho cuộc sống của bạn.

Địa điểm

Union Grove

Address
15th Avenue,1805
53182 Union Grove, Wisconsin, Hoa Kỳ

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn