UCLA Anderson Executive Education

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Người dân của chúng tôi không hài lòng cho đến khi họ gây ảnh hưởng. Họ dẫn đầu để cải thiện, nâng cao và nâng cao doanh nghiệp của họ và cộng đồng của họ.

Địa điểm

Los Angeles

UCLA Anderson School of Management

Address
110 Westwood Plaza, Suite A101
90095-1464 Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Chứng nhận

AACSB Accredited

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: